Plattformsrenoveringen på Järnvägstorget färdig – den förnyade terminalen tas i bruk 17.8

Plattformsrenoveringen som har pågått på Järnvägstorget under sommaren har blivit färdig. Bussar på Järnvägstorget flyttar till sina normala avgångsplattformar på måndagen den 17 augusti.

Under sommaren gjordes plattformar en halv meter bredare på Järnvägstorget. Nu är platsen ännu rymligare och tryggare för busspassagerare. Arbeten inleddes i mitten av juni och gjordes i tre faser, varför det har varit olika undantagsarrangemang på Järnvägstorget i två månader.

I och med arbetena har blivit färdiga har bussarnas avgångsplattformar ändrats jämfört med situationen före sommaren. Orsaken är bl.a. att rutten eller linjetecknet för många bussar ändrades då linjenätsförnyelsen i Vanda trädde i kraft den 10 augusti.

De nya avgångsplattformarna på Järnvägstorget är i bruk fr.o.m. morgontrafik på måndagen den 17 augusti.

Rautatientorin bussien lähtölaiturit 17.8. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.