Regionlinje 502 på undantagsrutt p.g.a. Helsinki City Triathlon på lördagen 22.8

Regionlinje 502 kör på undantagsrutt p.g.a. Helsinki City Triathlon på lördagen 22.8 ca kl. 8–19.30. Bussarna kör i stället för Tallbackavägen och Toivogatan från Helsingegatan till Runebergsgatan och vidare längs Rosavillagatan till sin egen rutt på Eino Leinos gata. Hållplatser ”Tölö sporthall” (2064 och 2065) på Toivogatan är inte i bruk.

Hållplats ”Djurgården” (2075) på Nordenskiöldsgatan som används av Helsingfors interna busslinjer 7X och 69 samt U-linje 848 är inte i bruk ca kl. 8–19.30. Arrangemanget beror på att den högra filen österut på Nordenskiöldsgatan är stängd vid Djurgården under evenemanget för ca 120 meter.

Den första startgruppen för Helsinki City Triathlon startar kl. 9.15 och den sista kl. 18.15. Simdelen tävlas på Simstadion, löpprutten går i Djurgårdens omgivning och cyklingen startar på Hammarskjöldsvägen och går vidare längs Nordenskiöldsgatan till Helsingegatan och kommer tillbaka till startpunkten.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.