Ruttändringar på busslinjer 906, 908 och 909 i Kyrkslätt fr.o.m. 10.8

Kyrkslätts interna busslinjer 906 (Bobäck – Masaby – Kauhala) och 909 (Veikkola – Lappböle – Kauhala) kör inte längre till vändplatsen på Kauhalavägen p.g.a. de dåliga trafikförhållandena på Kauhalavägen. Fr.o.m. 10.8 ligger linjernas ändhållplatser i korsningen av Lappbölevägen och Kauhalavägen (hållplats ”Kauhalavägen”, Ki1420 och Ki1421).

På busslinjer 908 (Kyrkslätt – Evitskog – Kylmälä – Veikkola – Kaislampi) och 909 körs K-turer fr.o.m. 10.8 inte längre via parkeringsplatsen vid Sjökulla skola p.g.a. renoveringen av skolan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.