Rutten för busslinje 150K förlängs till Bastunäset fr.o.m. 10.8

Den västra ändhållplatsen för regionlinje 150K (Kampen – Bastvik) flyttas från Bastvik till Bastunäset då HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabeller den 10 augusti.

Linjan 150K reitti pitenee 10.8.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.