Rutten för busslinje 903K ändras i Kyrkslätts centrum fr.o.m. 10.8

Rutten för K-versionen av busslinje 903 ändras i Kyrkslätts centrum då kollektivtrafikens hösttidtabeller träder i kraft den 10 augusti.

Sträckan på Överbyvägen och Slättvägen dras in från rutten för linje 903K. I fortsättningen kör busslinje 903K via vändplatsen vid Winellska skolan. Ändringen förbättrar förbindelser till Winellska skolan från Kantvik och Hila.

Grundrutten för busslinje 903 bevaras oförändrad.

Linjan 903K reitti 10.8. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.