Rutten för busslinje 973 ändras i Pejas 19.8

Rutten för regionlinje 973 ändras vid Pejas sjukhus i Vanda på onsdagen den 19 augusti, varefter bussen inte längre kör runt Pejas sjukhus. Busslinjen använder inte längre hållplatser ”Kirurgen” (V7217) och ”Hjärtvägen” (V7210 och V7218). Linjens ändhållplats bevaras vid Pejas sjukhus.

Linjan 973 reitti Peijaksessa 19.8. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.