Sex anropsstyrda närbusslinjer i Vanda

Den 10 augusti börjar sex lokala närbussar trafikera i Vanda. Bussarna kör endast enligt beställning, dvs. bussen beställs på HRT:s trafikinfo, tfn (09) 4766 4000. Närbussarna trafikerar från måndag till fredag kl. 9–15 i följande områden:

313 Tavastby – Myrbacka

413 Myrbacka – Mårtensdal

618 Dickursby

713 Håkansböle

723 Björkby

733 Korso - Pejas

Närbussarna är minibussar med lågt golv för 16–22 passagerare. På bussen finns utrymme för barnvagnar, rullstolar eller rollatorer. Närbussarna stannar på busshållplatser och därtill finns det andra stopplatser tätt. På bussarna gäller HRT:s biljetter och föraren säljer enkelbiljetter.

Närbussen kan beställas två veckor i förväg och senast en timme före den önskade avgångstiden.

Trafikeringsområden och hållplatser för Vandas nya närbussar på kartan

Mer information om närbussar

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.