Sibbobuss 996 får en K-version för sommaren

Sibbos interna busslinje 996 (Söderkulla – Kitö) blir busslinje 996K under sommartidtabellsperioden (15.6 – 9.8) och linjen har en avgång i båda riktningarna från måndag till fredag.

K-versionen kör under sommaren via Spjutsunds brygga därifrån trafikerar bl.a. en passbåt till Kalvö.

Ruttändring för busslinje 996K

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.