Söndagstrafik på Kristi himmelsfärdsdag 14.5

På Kristi himmelsfärdsdagsafton på onsdagen 13.5.2014 trafikeras enligt fredagstidtabeller. Natten mellan onsdag och Kristi himmelsfärdsdag körs även nattrafiken. Kutsuplus betjänar på onsdagen normalt till kl. 24.

På Kristi himmelsfärdsdag på torsdagen 14.5 trafikeras enligt söndagstidtabeller. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna och Kutsuplus-bussarna trafikerar inte heller på Kristi himmelsfärdsdag. Kutsuplus trafikerar på fredagen 15.5 normalt till kl. 24.

Avgång för U-busslinje 280 från Veikkola till Helsingfors kl. 23.45 trafikeras inte på fredagen 15.5.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.