Spårvagnar kan ingen köra längs Sturegatan, förseningar ända till kl. 10

Uppdaterat kl. 9.10

Elektricitet för kontaktledningar har reparerats och spårvagnar kan igen köra längs Sturegatan. Det finns dock fortfarande förseningar i spårvagnstrafiken p.g.a. brandsläckning.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.