Spårvagnar och bussar på undantagrutt i Böle fr.o.m. 1.6

Spårvagnslinjer 7A och 7B kör på undantagsrutter hela sommaren och busslinje 7X ersätter dem i Västra Böle. I motsats till andra linjer kör spårvagnslinjer 7A och 7B enligt sommartidtabeller under hela undantagstrafiken. Busslinjer 58, 58B, 504, 505 och 506 kör på undantagsrutter ända till 21.6.

Spårvagnslinjer 7A och 7B kör på undantagsrutter 1.6–30.8 p.g.a. banarbeten på Bölegatan. På Bölebro och i Västra Böle finns ingen spårvagnstrafik. Spårvagnslinje 7A kör undantagsrutten Böle station – Sörnäs – Hagnäs – Senatstorget – Glaspalatset – Mejlans (vändplats på Granvägen) och spårvagnslinje 7B rutten Mejlans – Glaspalatset – Senatstorget – Hagnäs – Sörnäs – Böle station.

Busslinje 7X ersätter spårvagnarna och kör sträckan i Västra Böle endast till en riktning: Bölegatan – Kyllikkiporten – Böletået – Bölegatan – Bölebro och vidare till rutten Bangårdsvägen – Savolaxgatan – Nordenskiöldsgatan – Mannerheimvägen. Ändhållplats för busslinje 7X är i Västra Böle hållplats 0606 ”Magistratstorget” och i centrum hållplats 2038 ”Posthuset”.

Karta: linjer 7A, 7B, 7X 1.6–30.8.2015

Sommartidtabeller: 7A, 7B och 7X

På busslinje 7X som ersätter spårvagnen gäller samma biljetter som i spårvagnarna, dvs. även mobilbiljett samt spårvagnsbiljett som har köpts i automaten eller med resekortets värde. På bussen gäller också alla andra HRT:s biljetter som gäller i området (Helsingfors interna biljett, regionbiljett, närregion 3-biljett samt 1 dygnsbiljett inom Helsingfors och 1 dygnsbiljett för regionresor).

Undantagsrutter för bussar 1–21.6

Busslinjer 58, 58B, 504, 505 och 506 kör på undantagsrutter i Böle 1–21.6. Bussarna kör sträckan mellan Östra Böle och Nordenskiöldsgatan via Savolaxgatan.

Dessutom kör busslinjer 58 och 58B rutten Industrigatan – Jämsägatan – Banmästargatan – Stinsgatan – Bangårdsvägen i stället för Aleksis Kivis gata.

Karta: linjer 58, 58B, 504, 505, 506 1–21.6.2015


Busslinjer 23, 23N, 50, 59 och 518 kör sina normala rutter i Böle.

Kommentarer

HSL aikoo lopettaa liikennöinnin lännestä Länsi-Pasilaan kesäkuun ajaksi! Vain korvausbussi 7X ajaisi sinne Itä-Pasilan kautta. Tämä ei ole hyväksyttävissä. Koska silta on käytössä bussille 7X, kyllä sinne mahtuu 58 ja jokin muukin!

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.