Spårvagnslinje 1A på undantagsrutt fr.o.m. 28.10

Från och med onsdagen 28.10 kl. 15 kör spårvagnslinje 1A inte till Styrmansgatan. Spårvagnen kör endast i en riktning rutten Södra kajen – Skeppsbrogatan – Fabriksgatan – Fredriksgatan – Bulevarden – Mannerheimvägen – Alexandersgatan – Salutorget. Detta på grund av grävningsarbeten på Fabriksgatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.