Spårvagnslinje 1A på undantagsrutt en månad fr.o.m. 16.5

Spårvagnslinje 1A kör på undantagsrutt fr.o.m. 16.5 p.g.a. grävningsarbeten på Styrmansgatan. Spårvagn 1A kör inte till sin ändhållplats på Styrmansgatan utan kör rutten Fabriksgatan – Fredriksgatan – Bulevarden – Mannerheimvägen – Alexandersgatan – Salutorget – Katrinegatan – Snellmansgatan – egen rutt. Undantagsarrangemangen uppskattas pågå till 15.6.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.