Spårvagnslinjer 8 och 9 återgår till sina normala rutter 10.8

Spårvagnar 8 och 9 kör fr.o.m. måndagen den 10 augusti längs sina normala rutter igen då gatuarbeten på Helsingegatan blir färdiga. Tack vare renoveringen kan spårvagnarna köra allt jämnare och smidigare längs egna filer.

Hållplatser 0249 och 0250 på Helsingegatan och hållplats 0651 på Flemingsgatan är i bruk igen. Spårvagnarnas gemensamma hållplats på Helsingegatan har utvidgats så att två spårvagnar kan stanna på hållplatsen samtidigt. Hållplats 0350 ”Gustavsgatan” dras in.

På grund av gatuarbeten har spårvagnslinje 8 varit på undantagsrutt sedan mitten av juni och spårvagnslinje 9 sedan slutet av juli.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.