Spårvagnslinjerna 2, 3, 4, 4T, 7A och 7B på undantagsrutt på kvällen 31.12

Spårvagnslinjerna 2, 3, 4, 4T, 7A och 7B kör längs undantagsrutter i centrum på torsdagskvällen den 31 december fr.o.m. ca kl. 19.50 ända till trafikdygnets slut på grund av nyårsfesten på Senatstorget. Bussarna ersätter spårvagnarna i Eira och på Skatudden.
 

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör till ändhållplatsen för 1A på Båtsmansgatan. Mellan Salutorget och Femkanten kör ersättande buss 3X som avgår från hållplatsen ”Salutorget” (2004) och kör rutten Södra kajen – Skeppsbrogatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – Båtsmansgatan. Ändhållplatsen är ”Femkanten” (1174).
 

Spårvagnslinjerna 4 och 4T kör till Trekanten. Sträckan mellan Mannerheimvägen och Skatudden ersätts med bussarna 4X och 4TX som avgår från hållplatsen ”Skillnaden” (1900).
 
Bussarna kör rutten Mannerheimvägen – Södra Esplanaden – Skatuddskajen – Hamngatan – Kronbergsgatan. Linje 4X fortsätter sedan till Flottisttorget och 4TX till Skatuddens terminal.
 

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Brunnsgatan och Kajsaniemigatan. Alexandersgatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan trafikeras inte.

 


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.