Spårvagnslinjerna 4, 7A och 7B på undantagsrutt lördagen 19.12

Spårvagnslinjerna 4, 7A och 7B kör på undantagsrutter lördagen 19.12 kl. 13.30 – 15.30. Detta på grund av att Alexandersgatan stängs av för trafik mellan Mannerheimvägen och Fabiansgatan på grund av evenemanget ”Jari Sillanpää ovanför Stockas klocka”.
 
Spårvagnslinje 4 kör via Järnvägstorget och Mikaelsgatan till Alexandersgatan och fortsätter sedan som vanligt till Skatudden. Hållplatspar ”Studenthuset” (0401 och 0402) på Alexandersgatan är inte i bruk.
 
Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Järnvägstorget. Detta betyder att Kronohagen och Alexandersgatan faller bort från linjernas rutt. Linjerna använder inte hållplatserna ”Studenthuset” (0401 och 0402), ”Alexandersgatan” (0403 och 0404), ”Senatstorget” (0405 och 0406), ”Regeringsgatan” (0450 och 0451), ”Riksarkivet” (0452 och 0453) och ”Snellmansgatan” (0454 och 0455).
 
Evenemanget kan orsaka förseningar i trafiken i centrum, eftersom det förväntas locka en stor publik.   

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.