Tidtabell för Kyrkslätts interna busslinje 908 ändras fr.o.m. 13.8

Tidtabellen för Kyrkslätts interna busslinje 908 (Kyrkslätt – Evitskog – Kylmälä – Veikkola – Kaislampi) ändras. Avgångar som avgår kl. 12 och efter det från Kyrkslätts centrum senareläggs med 10 minuter så att bussen bättre skulle betjäna skolorna i kommuncentrum området. Tidtabellsändringen träder i kraft i morgon på torsdagen den 13 augusti.

Den nya tidtabellen för busslinje 908 fr.o.m. 13.8

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.