Tidtabells- och linjeändringar på Sibbobussar fr.o.m. 10.8

Det sker också några ändringar i kollektivtrafiken i Sibbo då vintertidtabellerna träder i kraft i HRT-området den 10 augusti.

Den största ändringen är att busslinjer 787 (Järnvägstorget – Jokivarsi – Nickby – Borgnäs) och 788 (Järnvägstorget – Jokivarsi – Nickby – Hindhår – Borgå) börjar köra även under veckosluten. Samtidigt läggs U-linje 988 (Borgå – Hindhår – Nickby – Borgnäs – Träskända station) ned som har trafikerat under veckosluten. Veckoslutstrafiken på busslinjer 985 (Nickby – Tallmo – Kervo station) och 991 (Eriksnäs – Söderkulla – Nickby) blir glesare.

Dessutom får busslinjerna 785–788 en egen plattform på Järnvägstorget. Plattformsnummer är 6 och den ligger i torgets nordvästra hörn.

Rautatientorin pysäkit 10.8. alkaen

Du kan bekanta dig med vintertidtabellerna här.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.