Trafiken i Helsingforsregionen under julhelgen

Dagen före julafton den 23 december kör HRT:s bussar, metro och spårvagnar enligt onsdagstidtabeller. Natten mellan den 23 och 24 december körs också följande tåg i närtågstrafiken: N-tåg från Helsingfors kl. 0.14, 1.14, 2.14, 3.14, N-tåg från Kervo kl. 0.57, 1.57, 2.57 och 3.57, T-tåg från Helsingfors kl. 2.44 och 4.01, T-tåg från Riihimäki kl. 0.52 och 1.52 samt L-tåg från Helsingfors kl. 1.59, 2.59 och 3.59.

På julafton den 24 december kör bussarna, metron och spårvagnarna enligt lördagstidtabeller och trafiken avslutar ca kl. 16. Närtågen kör med glesare turintervall fram till ca kl. 17.30, därefter ingen trafik. U-bussarna kör enligt lördagstidtabeller fram till klockan 13. Sveaborgsfärjan trafikerar enligt lördagstidtabellen under hela dagen. HRT sätter in extratrafik till begravningsplatser.

På juldagen den 25 december startar kollektivtrafiken ca kl. 11. Bussarna, spårvagnarna och metron i Helsingfors kör enligt söndagstidtabeller, i den övriga regionen körs endast vissa busslinjer. På juldagens morgon kör närtågen med glesare tidtabell än på en vanlig söndagsmorgon fram till ca kl. 11, därefter körs vanlig söndagstrafik. Natten mellan juldagen och annandag jul körs följande tåg i närtågstrafiken: N-tåg från Helsingfors kl. 0.14, 1.14, 2.14 och 3.14, N-tåg från Kervo kl. 0.57, 1.57, 2.57 och 3.57, T-tåg från Helsingfors kl. 2.44 och 4.01, H-tåg från Riihimäki kl. 23.14, T-tåg från Riihimäki kl. 0.52 och 1.52 samt L-tåg från Helsingfors kl. 1.59, 2.59 och 3.59.

Sveaborgsfärjan trafikerar enligt söndagstidtabellen under hela dagen.

Se de sista avgångarna på julafton och tidtabellerna på juldagen:

Spårvagnslinjerna

Bussarna

Tågen på julafton

Tågen på juldagen

Metron

Annandag jul den 26 december körs söndagstrafik. Natten mellan lördag och söndag körs även nattrafik. SS-avgångarna på U-busslinjerna körs inte. Natten efter annandag jul körs nattavgångarna efter kl. 24 i busstrafiken huvudsakligen som på lördagar. Närmare tidtabeller finns tillgängliga i Reseplaneraren.

I närtågstrafiken körs också N-tåg från Helsingfors kl. 0.14, 1.14, 2.14 och 3.14, N-tåg från Kervo kl. 0.57, 1.57, 2.57 och 3.57, T-tåg från Helsingfors kl. 2.44 och 4.01, H-tåg från Riihimäki kl. 23.14, T-tåg från Riihimäki kl. 0.52 och 1.52 samt L-tåg från Helsingfors kl. 1.59, 2.59 och 3.59.

 

På julafton extratrafik till begravningsplatser

Till Sandudds begravningsplats kör busslinje 24X Stationsplatsen – Sandudd på julafton. Bussen avgår från hållplatsen Posthuset (nr 2038, vid Sokos) på Postgatan med 15 minuters mellanrum mellan klockan 10.40 och 16.10 och från Sandudd från hållplatsen Krematorium (nr 1269) med 15 minuters mellanrum mellan klockan 11.00 och 16.30. På julafton körs avgångarna på linje 24 Havsgatan – Skillnaden – Fölisön så att bussen inte kör via Sandudd.


Rutten för busslinjerna 24 och 24X på julafton
 

Till Furumo begravningsplats kör busslinje 722 som avgår från Järnvägstorget i Helsingfors från plattform 10. Busslinje 722 kör på julafton med ungefär 30 minuters mellanrum från Järnvägstorget mellan klockan 7.20 och 15.43 och från Havukoski via Furumo mellan klockan 7.35 och 16.05.

Till Klockarmalmens begravningsplats går linje 86H från Esbo centrum och linje 96H från Alberga. På julafton kör linje 86H enligt lördagstidtabellen och linje 96H enligt söndagstidtabellen.


Se tidtabellen för linje 86H

Se tidtabellen för linje 96H

Kutsuplus under julhelgen

Kutsuplus-bussarna är inte i trafik på julafton eller under julhelgen 25. – 27.12. Under tiden 28.–30.12 samt på nyårsafton den 31.12 betjänar Kutsuplus-bussarna som vanligt kl. 6-24.

HRT:s kundservice under julhelgen

HRT:s serviceställe på Järnvägstorget är öppet onsdagen 23.12 fram till klockan 17 och stängt 24.-27.12. Servicestället i Östra centrum är öppet dagen före julafton som vanligt fram till kl. 17.15 och håller stängt på julafton och under julhelgen.

HRT:s kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personlig rådgivning på julafton mellan klockan 8 och 15 och på juldagen samt på annandag jul mellan klockan 9 och 17.

Kundservice på HRT:s kontrollavgiftskontor stänger kl. 14.00 den 23 december.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.