Trafikstockningar i Helsingfors centrum p.g.a. bänkskuddarfest 12.2

Bänkskuddarfesten för helsingforsiska skolor arrangeras på torsdagen 12.2 kl. 13–14. Penkisbilarna samlas i Havshamnen därefter de kör via Ehrenströmsvägen och Skeppsbrogatan till sin egentliga rutt: Norra Esplanaden – Lönnrotsgatan – Sandvikens torg – Bulevarden – Georgsgatan – Nylandsgatan – Skillnadsgatan – Södra Esplanaden. Det blir trafikstockningar i centrum under evenemanget.
 
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.