U-, S- och L-tågen trafikerar inte mellan Köklax–Kyrkslätt på söndagen 19.4 och 26.4

På två söndagar i april, dvs. 19.4 och 26.4 ca kl. 10–24 trafikerar U-, S- och L-tågen endast mellan Helsingfors och Köklax p.g.a. banarbeten. Trafiken mellan Köklax och Kyrkslätt ersätts då med bussar: busslinje 911X kör mellan Köklax–Kyrkslätt.

Tidtabeller för busslinje 911X sön 19.4 och 26.4

Avgångsplatser för den ersättande bussen 911X på tågstationer:

Köklax

Mankby

Bobäck

Masaby

Jorvas

Tolls

Kyrkslätt

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.