Undantag i busstrafiken under sportlovsveckan 16–20.2

Helsingfors busslinje 91, Esbos busslinjer 70 och 71 samt Vandas busslinjer 37, 38, 44, 75 och 88 körs inte under skolornas sportlovsvecka 16–20.2.

Dessutom har vissa busslinjer vardagsavgångar under rusningstid som är märkta med plus (+). Dessa avgångar körs inte 16–20.2. Avgångar markerade med plus finns på Esbos busslinje 42, på Vandas busslinje 57 samt på busslinjer 346, 530, 650, 985, 986, 987, 989 och 996.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.