Växelarbeten förorsakar ändringar till metrotrafiken i Mellungsbacka

Metrobanans växlar förnyas i närheten av Mellungsbacka metrostation under två veckosluten 14–17.8 och 28–31.8. Arbeten inleds på båda fredagarna kl. 19 och är över före början av morgontrafik på måndagen. Under arbeten använder metrotågen endast ett spår på Mellungsbacka station.

Under den första fasen förnyas växeln på den norra sidan och metrotågen använder endast spår 1. Under den andra fasen förnyas växeln på den södra sidan och metrotågen använder endast spår 2.

Arbeten förorsakar buller särskilt i början arbetsfaser även nattetid. HST som låter göra arbeten beklagar störningen som förorsakas för invånare i närområdet.

Metrobanans växlar möjliggör att metrotågen kan vid behov byta spåret. Växlarna förnyas i genomsnitt med 15–20 års mellanrum.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.