Ändringar i avgångsplattformar i Mårtensdals terminal 30.9

Renoveringen av Mårtensdals bussterminal är nästan klar och alla avgångsplattformar tas i bruk kl. 4 på morgonen den 30 september. Ändringen gäller linjerna 311A, 335(B), 413, 415N, 421, 431N, 432, 433(K), 435, 436(K), 510, 565, 566, 571, 572(K), 574 ja 575.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.