Ändringar i busstrafiken under höstlovsveckan

Under skolornas höstlov torsdagen 20.10 och fredagen 21.10 körs inte de avgångar som är markerade med ett plus (+) i busstidtabellerna. Busslinje 91 i Helsingfors, busslinjerna 348, 349 och 565B i Esbo, linjerna 573 och 588 i Vanda samt busslinjerna 982, 984, 989, 992, 993 och 994 i Sibbo körs inte alls under höstlovet. Också linjerna 737, 737K, 985, 986, 987 och 996 har avgångar som är markerade med ett plus.

Turen kl. 14.30 på linje U346 från Vichtis till Helsingfors (från Saarijärvi ca kl. 15.00) går endast på skoldagar i Vichtis kommun. Det betyder att turen inte körs 17.10 - 21.10.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.