Ändringar i närtågstrafiken i Böle och Ilmala 28. - 30.5

Det sker ändringar i HRT:s närtågstrafik på veckoslutet 28.-30.5. Tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte vid Ilmala på söndagen och tågen till och från Hoplax har ändringar i avgångsspår i Böle. Detta på grund av banarbeten som görs i Böle.

Ändringar i Ilmala

Tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte vid Ilmala på söndagen den 29 maj kl. 02-22.

Lör kl. 22 – sön kl. 2 och sön kl. 22 – mån kl. 2 stannar L-tågen i riktning mot Helsinfors på spår 3.

Ändringar i Böle

Spår 9 är avstängd för trafik mellan kl. 22 på lördagen den 28 maj och kl. 02.00 på måndagen den 30 maj. Detta medför att tåg till och från Hoplax har ändringar i avgångsspåren.

A-, L- och P-tågen i riktning mot Hoplax avgår från spår 8.

A- och I-tågen i riktning mot Helsingfors avgår från spår 7.

L-tågen i riktning mot Helsingfors avgår enligt följande:
•  lör kl. 22 – sön kl. 2 från spår 8
•  sön kl. 6 – 22 från spår 7
•  sön kl. 22 – mån kl. 2 från spår 8

Också andra ändringar är möjliga.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.