Ändringar i närtågstrafiken mellan Helsingfors och Kervo 16. -17.7.2016

Spårarbeten norr om Böle station orsakar ändringar i närtågstrafiken mellan Helsingfors och Kervo den 16 och 17 juli. Söndagen den 17 juli trafikerar K-tågen endast mellan Dickursby och Kervo under två timmars tid. Och på lördagskvällen den 16 juli stannar tågen i riktning mot Helsingfors inte vid Kottby och Åggelby. På söndagsmorgonen stannar tågen inte vid Kottby och Åggelby då de kör i riktning mot Dickursby.

K-tågen kör endast mellan Dickursby och Kervo på söndagen ca kl. 10-12.15

På söndagen kör K-tågen inte mellan Helsingfors och Dickursby ca kl. 10-12.15. Från Kervo till Dickursby kör tågen enligt en normal tidtabell. Från Dickursby till Kervo avgår tågen 5 minuter senare än vanligt dvs. med 15 minuters mellanrum kl. 10.39 – 12.24.

Tågen använder både i Kervo och i Dickursby spår 5.

K-tåg som kör i riktning mot Kervo är inställda mellan Helsingfors och Dickursby dvs. tåg som avgår från Helsingfors på söndagen kl. 10.16, 10.31, 10.46, 11.01, 11.16, 11.31, 11.46 och 12.01

Endast fram till Dickursby kör de K-tåg som avgår från Kervo på söndagen kl. 10.17, 10.32, 10.47, 11.02, 11.17, 11.32, 11.47 och 12.02.

 

En del av tågen stannar inte vid Kottby och Åggelby

Lördag 16.7 kl. 22.50 – söndag 17.7 kl. 0.50:

Tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte vid Kottby och Åggelby. Detta gäller P-, N- och T-tågen.

Från Åggelby kan man ta sig till centrum genom att byta tåg i Bocksbacka eller genom att ta buss 64 från hållplatsen "Åggelby torg."

Från Kottby kan man ta sig till centrum genom att åka buss (busslinjerna 67, 67N, 72, 72N, 611, 614 och 615 från hållplatsen ”Kottby station” och bussarna 64 och 66 från hållplatsen ”Tenngjutarvägen”).

De som reser från norr till Kottby eller Åggelby kan byta tåg i Böle.

Söndag 17.7 kl 6–12:

Tågen i riktning mot Dickursby stannar inte vid Kottby och Åggelby. Detta gäller I-, N- och T-tågen.

Från Helsingfors och Böle kan man ta sig till Kottby och Åggelby genom att byta tåg i Bocksbacka.

Från Kottby och Åggelby kan man resa norrut genom att byta tåg i Böle.

 

Ändringar i avgångsspår i Böle, Kottby och Åggelby

Lördag 16.7 kl. 23 – söndag 17.7 kl. 1:
I Böle avgår alla tåg i riktning mot Dickursby från spår 1, och alla tåg som kör från Dickursby i riktning mot Helsingfors avgår från spår 5.

Söndag 17.7. kl. 1–6:
I Böle avgår alla tåg i riktning mot Dickursby och från Dickursby i riktning mot Helsingfors från spår 1.

Söndag 17.7. kl. 6–12:
I Böle avgår alla tåg i riktning mot Dickursby från spår 4.

Söndag 17.7. kl. 12–15:
I Böle avgår R- och Z-tågen i riktning mot Dickursby från spår 4.

Lördag 16.7 kl. 23 – söndag 17.7 kl. 6:
I Kottby och Åggelby avgår  I-, N- och T-tågen i riktning mot Dickursby från spår 4.

Tidtabellsskärmarna på stationen visar den senaste informationen om avgångsspåren.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.