Arbetsnedläggelse vid Transdev Espoo 1.3

Arbetstagare vid Transdev Espoo Oy ordnar en arbetsnedläggelse som börjar kl. 4.00 på tisdagen 1.3 och avslutar kl. 4.00 på onsdagen 2.3. Kollektivtrafiken i Esboviken, Mattby och Sökö drabbas av arbetsnedläggelsen.

Följande busslinjer körs ej under arbetsnedläggelsen:

Helsingfors interna linjer

20 Skillnaden-Drumsö

Esbos interna linjer

11 Mattby-Hagalund

12 Hagalund-Sökö

14 Hagalund-Stensvik

31 Mattby-Jorv

42 Sökö-Jorv

46 Ivisnäs-Esbo centrum

Regionlinjer

111, T Kampen-Gäddvik

145, K, N Kampen-Sommaröarna

147, K, KT, N, T Kampen-Stensvik

132, 145 och 150

Busslinjerna 132, 145 och 150 körs enligt undantagstidtabell:

se tidtabellerna här

Trafik på linjerna 143 och 150 startar från Kampen kl. 14.30. Mer information om tidtabeller publiceras under tisdagen.

 

Ersättande bussförbindelser:

Från Drumsö (ersätter linje 20)

102-160: T-turer till Kampen

65A och 66A till Kampen

Från Stensvik

3 till Mattby och Alberga

165 till Kampen

65 och 165 till Köklax station (+ tåg i riktning mot Helsingfors)

543 till Finno (154, 156, 158, 160 till Kampen), Olars (121, 122, 195 till Kampen) och till Alberga (tåg)

Från Sökö

3 till Mattby och Alberga

543 till Olars (121, 122, 195 till Kampen) och till Alberga (tåg)

543 till Finno (154, 156, 158, 160 till Kampen), till Olars (121, 122, 195 till Kampen) och till Alberga (tåg)

Längs Västerleden

171-174 (Linjer som kör från Kyrkslätt till Kampen)

190 (U-linjerna från Hangövägen till Kampen)

Till Jorv

26 och 28 från Alberga

109 från Kampen, Hagalund och Grankulla

270 från Elielplatsen och Alberga

På Kustbanan körs tåg som är längre än vanligt.

 

Reseplaneraren visar endast de linjer som körs under arbetsnedläggelsen

På tisdagen 1.3 visar Reseplaneraren endast de busslinjer som körs under arbetsnedläggelsen.

 

Felaktig information på skärmarna under arbetsnedläggelsen

På grund av tekniska orsaker kan inte de linjer som inte körs plockas bort från elektroniska skärmar.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.