Bussar och spårvagnar på undantagsrutt 6.8 på grund av Kallio Block Party

Spårvagnslinjerna 3 och 9, Helsingfors busslinjer 23 och 51 samt regionlinje 502 kör undantagsrutten lördagen den 6 augusti på grund av evenemanget Kallio Block Party. Flera gator stängs av vid området för Djurgårdsvägen, Castrénsgatan och Tavastvägen.

Spårvagnslinjerna 3 och 9 kör undantagsrutten hela dagen. Linjerna kör från Tavastvägen till Helsingegatan och trafikerar inte Porthansgatan och Karlsgatan.

Busslinje 23 kör mellan klockan 9 och 24 via Tavastvägen och Femte linjen. Sträckan via Andra linjen, Wallinsgatan och Sturegatan trafikeras inte.

Alla avgångar på busslinje 51 från och med klockan 9 fram till kvällen kör via Tavastvägen och Femte linjen. Detta betyder att linjen inte trafikerar Porthansgatan.

Busslinje 502 är på undantagsrutt från och med klockan 9 till trafikens slut. Bussarna kör rutten Tavastvägen – Helsingegatan – Femte linjen – Flemingsgatan. Detta betyder att linjen inte trafikerar Andra linjen och Wallinsgatan.

 

Undantagsrutt, spårvagnslinjerna 3 och 9

Undantagsrutt, busslinje 23

Undantagsrutt, busslinje 51

Undantagsrutt, busslinje 502

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.