Busslinje 16 avgår från plattform 17 på Järnvägstorget fr.o.m. tisdagen 4.10

Från och med tisdagen den 4 oktober avgår busslinje 16 (Järnvägstorget – Högholmen) från plattform 17 på Järnvägstorget.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.