Busslinjenätet på Drumsö förnyas – linjerna 65A, 66A, 501 och 20 läggs ner 15.8.2016

Busslinjenätet på Drumsö ändras avsevärt den 15 augusti i samband med att vintertidtabellen börjar gälla i HRT:s trafik. T-linjerna i riktning från/till Esbo, linje 21V och nattbusslinje 20N är oförändrade, och två nya busslinjer 20X och 21BX börjar trafikera. I riktning mot Helsingfors centrum erbjuds direkta förbindelser till Kampen från alla delar av Drumsö, från Hallonnäs också till Stationsplatsen.

Samtidigt läggs linjerna 65A, 66A, 501 och 20 ner. Linjerna 65A och 66A läggs ner och de nya linjerna 65 och 66 trafikerar inte längre sträckan mellan Järnvägstorget och Drumsö. Linje 21BX (Kampen-Hallonnäs) kör på Drumsö längs den gamla rutten för linjerna 65A och 66A.

Linje 501 läggs ner. Det smidigaste sättet att resa mellan Drumsö och Esbo är T-bussarna eller genom att byta i Gräsviken. Linje 20 ersätts med linje 20X som kör från Enåsen till Kampen. Det betyder att den direkta förbindelsen mellan Drumsö och Skillnaden försvinner.

I Kampens terminal använder linjerna 20X och 21BX plattform 43.

Från och med 15.8 kör följande busslinjer på Drumsö:
20X (Kampen–Enåsen, rutt, tidtabell)
21BX (Kampen–Hallonnäs, rutt, tidtabell)
21V (Stationsplatsen–Hallonnäs, rutt, tidtabell)
102T–160T (Kampen–Drumsö–Esbo)
20N (Stationsplatsen–Hallonnäs–Enåsen, endast nattrafik, rutt, tidtabell)

Lauttasaaren bussilinjasto 15.8.2016 alkaen

Kommentarer

Hej! VARFÖR var man tvungen att ta bort alla bussar från linjen 20? Nu går det inte mera att SMIDIGT byta till spårvagn 8, inte heller till spårvagn 6! I massmedia har det beklagats över att nedläggningen av buss nr 20 berör (endast) Norsens elever vilka är bosatta på Drumsö. Men det berör nog alla dem som också som i Gräsviken bytt till Metron eller spårvagn 8, samt i Sandviken till spårvagn 6. Dessutom är det många som stigit av och på buss nr 20 i Sandviken och längs Nylandsgatan/Bulevarden.
När jag frågade "Reseplaneraren" hur jag efter den 15.8. skall ta mig från Drumsö till Nylandsgatan, svarade den att jag skall åka till Kampen med 20X och sedan promenera över 1,2 km. Jag har nog annat att göra än att GÅ mina arbetsresor, och i synnerhet då jag KÖPT tid på mitt busskort för dyra pengar!!
Men det tycks vara helt omöjligt att i Helsingfors ordna en buss från Drumsö till/från Skillnaden, va 2 gånger i timmen som skulle heta 20ES (från Erottaja/Skillnaden), som då skulle betjäna alla dem som berörs av att linjen fortsätter.
FY sjutton Helsingfors stads trafikverk! och djävla Metro.

Hej!

Tack för feedback. Vi beklagar att bussen 20 inte längre kommer att trafikera fr.o.m. 15.8, men när västmetron och det nya busslinjenätet har tagits i bruk, börjar ny linje 21 köra mellan Hallonnäs och Skillnaden. Linje 20 kommer för sin del att ta hand om sträckan Enåsen-Gräsviken (både 20 och 21 kommer då att köra längs Östersjögatan i Gräsviken).

När vi fick informationen om västmetrons försening i juni, var vi tvungna att planera busslinjenätet på Drumsö på nytt. Nu blir det en tät service till Kampens terminal från alla delar av Drumsö, men tyvärr kunde vi inte hålla fast vid alla linjerna, t.ex. 501 och 20. Orsaken är att operatörerna bara inte har så många bussar som förr på sina depåer, för metron skulle ha minskat behov för bussar rejält och informationen om förseningen kom bara två månader i förhand.

Det vill säga att busstrafiken på Drumsö fr.o.m. 15.8 är ett undantagsarrangemang. Kollektivtrafiken kommer i alla fall att förbättras vid invigning av västmetron och dess anslutningsbussar. Då kan man ta sig längre från Drumsö - med metron men också med buss. Om detta kan du läsa mer här: https://www.hsl.fi/sv/vastmetron/kartor. Det exakta datumet för västmetrons invigning har inte ännu slagits fast.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.