Busslinjerna 785K-788K på undantagsrutt i Nissbacka fram till måndag 23.5

Busslinjerna 785K-788K kör undantagsrutt i Nissbacka fram till kl. 20 måndagen den 23 maj. Bussarna kör rutten Spindelvägen – Fjärilsvägen – Myggvägen – Sibbovägen. På grund av förbättringsarbeten är Sländavägen avstängd för trafik. Bussarna kan vara försenade på grund av undantagsrutten.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.