Hållplats 1743 Haga hälsostation ur bruk fr.o.m. 5.10

Från och med onsdagen den 5 oktober är hållplatsen Haga hälsostation 1743 indragen. De ersättande hållplatserna ligger på Knektvägen, nära hälsostationen. Hållplatsen används av busslinjerna 31 och 32. Det tillfälliga arrangemanget gäller i ungefär en månad.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.