Hållplats 1906 Nationalmuseet på Mannerheimvägen indragen fram till maj 2017

Hållplatsen 1906 Nationalmuseet på Mannerheimvägen kommer att vara indragen fram till maj 2017. Hållplatsen drogs in i september och den beräknades vara i bruk i slutet av oktober. Gatuarbetet vid hållplatsen är försenat och det betyder att hållplatsen inte ännu kan tas i bruk. Hållplatsen används av busslinjerna 206, 206A, 212, 213, 213N, 280 och 848. Den närmaste hållplatsen på Mannerheimvägen är Hesperiaparken (1908).

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.