Hållplats för busslinje 106 ur bruk i Hagalund

Hållplatsen E2053 ”Smidarvägen” på Louhivägen i Hagalund som busslinje 106 använder dras tillfälligt in tisdagen den 19 juli på grund av byggarbeten. Den närmaste hållplatsen är E2074.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.