Hållplats Drumsövägen (M) i riktning mot centrum flyttas 15.12.2016

Hållplatsen Drumsövägen (M) (plattform 3, 1024) flyttas ca 100 m framåt torsdagen den 15 december kl. 10. Hållplatsens nya läge är framför köpcentret Lauttis.

Lauttasaarentien pysäkin uusi sijainti 15.12.2016 alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.