Hållplats ”Gammelstaden” 3069 på Viksvägen ur bruk fr.o.m. 30.5

Hållplatsen ”Gammelstaden” 3069 på Viksvägen är indragen fr.o.m. måndagen den 30 maj uppskattningsvis fram till slutet av oktober 2016 på grund av broarbeten. Hållplatsen används av busslinjerna 57, 68, 71, 71V, 74, 74N och 506. Ersättande hållplats är 3071 Viksstranden.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.