Hållplats Gjuterigränden 1565 på Vichtisvägen flyttas 17.8

Hållplatsen Gjuterigränden 1565 på Vichtisvägen flyttas ca 300 m bakåt onsdagen den 17 augusti ca kl. 10. Det tillfälliga hållplatsläget kommer att gälla fram till slutet av september 2016. Hållplatsen flyttas på grund av arbeten med kraftledningar.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.