Hållplats Linnankoskigatan (H1316) flyttas till ordinarie läge 9.12.2016