Hållplatsändring på Granövägen på Lövö fr.o.m. 17.10

Måndagen den 17 oktober kl. 10 flyttas hållplatsen 1414 Lövövägen på Granövägen ca 100 m framåt. På Granövägen görs arbeten vid hållplatsområdet och det tillfälliga hållplatsläget gäller till slutet av året. Den tillfälliga hållplatsen ligger på körbanan och den är markerad med en tillfällig hållplatsstolpe.

Hållplatsen används av busslinjerna 194, 194A, 195, 195N, 551 och 552.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.