Hållplatsändring på Stensbölevägen 4.11

En ny hållplats, 4535, på Stensbölevägen tas i bruk fredag 4.11. Samtidigt dras hållplatsen 4443 Stensträngsvägen in. Detta påverkar linjerna 57 och 94B.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.