Hållplatsändring vid Hagalunds idrottspark 13.10

Torsdagen den 13 oktober tas en ny hållplats, E2192 Idrottsparken (M), i bruk. Hållplatsen ligger på Björkmankansvägen framför metrostationen. Hållplatsen ersätter hållplatsen E2141 Idrottsparken (M) som dras in.

Hållplatsen används av busslinjerna 16B, 105, 107, 109 och 119.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.