Hållplatsändringar på Nybrovägen i Sibbo

Hållplatserna 2304 och 2305 på Nybrovägen i Sibbo har dragits in. Detta på grund av att en ny rondell på Nickbyvägen har tagits i bruk. Mellan Nickbyvägen och Nybrovägen körs längs den nya Östanåparksvägen. Ändringen gäller linjerna 785 (K), 786, 787 (A/K), 788 (K), 985 (K), 986 och 987.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.