Hållplatsen H1199 på Mörtnäsvägen ur bruk fr.o.m. 4.7

Hållplatsen H1199 ”Braxviksparken” på Mörtnäsvägen på Drumsö är ur bruk 4.7-15.8. De ersättande hållplatserna är H1065 och H1059. Detta gäller busslinjerna 501 och 501V.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.