Hållplatsen Operan 2062 på Helsingegatan återgår till ordinarie läge 29.8

Hållplatsen Operan 2062 på Helsingegatan återgår till ordinarie läge 29.8 kl. 8. Hållplatsen används av busslinjerna 70T, 638 och 640.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.