Hållplatser för busslinje 811 på Pallastunturivägen dras in 8.2

Hållplatserna V9107 och V9124 på Pallastunturivägen dras in måndagen den 8 februari. Ändringen gäller busslinje 811(Stensböle - Råby).

Orsaken till indragningen är att hållplatserna ligger relativt tätt längs linjens rutt. Busslinje 811 kan dock stanna vid andra platser än vid de märkta hållplatserna om trafiksäkerheten tillåter det.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.