Hållplatserna Ängskulla (M) E2131 och E2132 flyttas till nytt läge 31.8

Fordonstrafiken flyttas till ny gata vid Ängskulla metrostation. Också hållplatserna Ängskulla (M) E2131 och E2132 flyttas till nytt läge framför metrostationen.

Hållplatserna används av linjerna E11, E12, E14, E16A, E16B, E19, 119, 121, 122, 154N och 195.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.