Hållplatserna V5005 och V5006 Staffansbyvägen är indragna

Hållplatsen V5006 Staffansbyvägen har flyttats till tillfälligt läge före anslutning till Staffansbyvägen. Ändringen gäller busslinjerna 72N, 560 och 611 (B).

Också hållplatsen V5005 är inte i bruk, så busslinje 561 använder hållplatsen V5006 i riktning mot Aviapolis.

Detta gäller fram till den 15 september. Orsaken är arbetena vid anslutning till Gjuterivägen och Staffansbyvägen.

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.