Hållplatspar på Melkögatan på Drumsö dras in 29.8

Måndagen den 29 augusti dras in hållplatserna Melkögatan 1052 och 1053 på Drumsö. De ersättande hållplatserna är Melkögränden 1051, Heikasstigen 1055, Murbacksgatan 1054 och Skinnbyxvägen 1047. Hållplatserna används av busslinje 20N.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.