Linje 171 kör inte längre till Sjundeå – nya busslinjerna 181 och 182 startar 11.8.2016

Det sker ändringar i regiontrafiken i riktning mot Kyrkslätt när vintertidtabellerna i HRT:s trafik börjar gälla.

I fortsättningen trafikerar linje 171 Kampen-Masala-Kyrkslätt. Till Sjundeå kör två nya busslinjer 181 och 182 som börjar trafikera 11.8.2016.

Linje 181 kör från Kyrkslätt centrum i riktning mot Sjundeå via Överbyvägen, linje 182 via Jorvasvägen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.